Základní informace o EET – elektronická evidence tržeb

informace o EET

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb se týká všech prodejců a poskytovatelů služeb, kteří přijímají platby. Jejím účelem je omezit krácení daní. První kolo začne platit od 1. prosince 2016 ( testovací provoz od 1.11.2016)

 1. Obsluha namarkuje zákazníkovi nákup.
 2. Pokladna odešle přes internet hlášení o tržbě finančnímu úřadu.
 3. FU (nejpozději do 2 sekund) zašle fiskální identifikační kód.
 4. Pokladna kód vytiskne na účtenku, kterou musí prodavač každému zákazníkovi vydat.
 5. Zákazník si může přes internet ověřit, že účtenka byla finančním úřadem zaevidovaná.
 6. V případě výpadku internetu je možné tržby evidovat v off-line režimu, je ovšem nutné do 48 hodin odeslat datovou zprávu o tržbě na finanční úřad.

Týká se těchto plateb:

 • hotovost,
 • bezhotovostní příkaz (platba kartou a přes platební bránu),
 • šek, směnka,
 • stravenka, poukaz a další podobné způsoby, které nahrazují peníze,
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů.

Netýká se těchto plateb:

 • převod z účtu na účet,
 • inkaso,
 • ojedinělý příjem (např. nárazový prodej přebytků ze zahrady).

Fáze elektronické evidence tržeb

Zavedení bude postupné v těchto fázích:

 1. fáze
  • stravovací a ubytovací služby
  • od 1. prosince 2016
 2. Fáze
  • velkoobchod a maloobchod
  • od 1. března 2017
 3. fáze
  • svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • od 1. března 2018
 4. fáze
  • řemesla a výroba
  • od 1. června 2018

Kontrola

Dodržování evidence má ve své kompetenci:

 • finanční úřad,
 • celní správa.

Kontroloři zpravidla provedou anonymní kontrolní nákup. Tak zjistí, jestli dostanou účtenku se všemi náležitostmi a jestli je tržba řádně zaevidovaná.

Pokud při nákupu nedošlo k znehodnocení zboží nebo služeb, nákup vrátí a dostanou zpět peníze. Obchodník pak nákup stornuje.

Zákon:

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf