Informační doložka

 

Informační doložka – čl. 13 GDPR

Podle čl. 13 par. 1 a par. 2 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení”), společnost LSI Software s.r.o se sídlem v Praze informuje, že:

1) Správcem vašich osobních údajů je společnost pod názvem LSI Software SA Przybyszewskiego ul. 176/178, 93-120 Łódź, zapsaná v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku vedeném okresním soudem pro Łódź-Śródmieście, Odbor registru národního soudu podle KRS č. 0000059150, NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449.

2) Koadministrátory osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR jsou: a) Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe GiP Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 184 B, 02-486 Warszawa, b) LSI Software s.r.o se sídlem v Praze, Praha – Chodov, Roztylská 1860/1, PSČ 148 00 (dále jen „LSI Software”, ” Koadministrátory LSI”).

3) Společné vedení osobních údajů podle čl. 26 par. 1 nařízení nemá vliv na uplatňování práv, na která máte nárok podle nařízení. V souladu s rozdělením pravomocí mezi subjekty Koadministrátory LSI je subjektem odpovědným za dodržování nařízení při zpracování osobních údajů společnost pod názvem LSI Software S.A. se sídlem v Lodži.

4) Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku vašeho využívání našich služeb nebo v souvislosti s vaší žádostí o přijetí opatření (včetně požadavku na kontakt vlevo ve formuláři kontaktu), tj. Na základě umění. 6 par. 1 lit. b nařízení. Bez ohledu na výše uvedené můžete udělit oddělený, dobrovolný souhlas s přijímáním obchodních sdělení od Koadministrátory.

5) Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání marketingových zpráv na základě souhlasu, který vám byl udělen podle čl. 6 par. 1 lit. nařízení, na které můžete vždy namítnout.

6) Příjemci vašich osobních údajů budou poštovní operátoři, operátoři elektronických plateb, kurýři, pojišťovny, obchodní poradci av případě nutnosti také advokátní kancelář, která podporuje Koadministrátory.

7) Vaše osobní údaje nebudou převedeny do třetí země / mezinárodní organizace

8) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání zvolené služby, pokud nebude ze zákona vydaná delší doba uložení dat. Pokud jste dali souhlas se zasíláním obchodních informací, pak bude také poskytnutá e-mailová adresa uložena až do odvolání souhlasu, za podmínek stanovených v formuláři o souhlasu s prodejem.

9) Vždy máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů a právo na přenos dat.

10) Z důvodů souvisejících s vaší zvláštní situací máte právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů bez uvedení důvodu, máte právo vznést námitky, pokud jsou údaje používány pro účely přímého marketingu nebo sledování.

11) Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem.

12) Poskytování vašich osobních údajů vyžaduje uzavření smlouvy a poskytování služeb. Poskytování údajů je dobrovolné, ale důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude neschopnost poskytnout vybranou službu.

13) Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, a to ani formou profilování.