SERVISNÍ SLUŽBY

LSI software s.r.o. poskytuje pro své zákazníky tyto druhy servisních služeb – telefonická podpora, vzdálená podpora pomocí on line připojení k zákazníkovi nebo servisní zásah na místě v provozovně zákazníka.

Telefonická podpora je k dispozici na telefonním čísle + 420 777 796 787. Pro všechny zákazníky je k dispozici v pracovní dny od 9:00-17:00 hod.

Pro zákazníky s platnou Servisní smlouvou garantujeme NON-STOP servisní podporu také mimo pracovní dobu, v závislosti na typu Servisní smlouvy.

Emailová podpora je k dispozici na emailové adrese: helpdesk@gastrosystemy.cz.

Zákazník má na výběr ze dvou typů servisní smlouvy, Regular nebo Premium. Servisní smlouva se podepisuje při pořízení licence programu a je součástí Kupní smlouvy, včetně ceníku za jednotlivé servisní úkony a služby. Na základě typu servisní smlouvy kontaktováním na příslušné telefonní číslo nebo emailem: helpdesk@gastrosystemy.cz je proveden servisní zásah ( vzdálený připojením online k zákazníkovi, v případě nutnosti přímo na místě) v garantované reakční době. Zákazníkům bez Servisní smlouvy negarantujeme reakční dobu a jednotlivé požadavky jsou řešeny v pracovní době v postupném pořadí.

Jednotlivé typy servisních smluv garantují následující:

SMLOUVA REGULAR

 • 2 hodiny servisních prací měsíčně ZDARMA
 • garance přednostního řešení problému na Helpdesku v pracovní době
 • přístup k servisnímu řešení problému na Helpdesku mimo pracovní dobu, včetně víkendů a svátků
 • garantovaná reakční doba na zahájení servisního zásahu: do 12 hodin pro závadu 1. Stupně, do 24 hodin pro závadu 2.stupně od nahlášení závady
 • garantovaná reakční doba na zahájení kritického servisného zásahu: do 2 hodin od nahlášení kritické závady
 • servisní podpora 24/7
 • aktualizace software a pravidelný upgrade jeden rok zdarma
 • 10% slevu na další softwarové produkty
 • zdarma jedna hodina konzultací měsíčně

Ceník Smlouva Regular

1x POS – 490,- Kč / měsíc
Každý další POS – 290,- Kč / měsíc
Servisní práce v pracovní době – 700,-Kč / hod
Servisní práce mimo pracovní dobu – 50% příplatek
Servisní práce kritické závady – 900,-Kč/hodinu

SMLOUVA PREMIUM

 • 3 hodiny servisních prací měsíčně zdarma
 • garance přednostního řešení problému na Helpdesku v pracovní době
 • přístup k servisnímu řešení problému na Helpdesku mimo pracovní dobu, včetně víkendů a svátků
 • garantovaná reakční doba na zahájení servisního zásahu: do 6 hodin pro závadu 1. Stupně, do 12 hodin pro závadu 2.stupně od nahlášení závady
 • garantovaná reakční doba na zahájení kritického servisného zásahu: do 2 hodin od nahlášení kritické závady
 • servisní podpora 24/7
 • aktualizace software a pravidelný upgrade jeden rok zdarma
 • 10% slevu na další softwarové produkty
 • není účtován příplatek za servisní práce mimo pracovní dobu
 • není účtován příplatek za řešení kritického servisního zásahu
 • zdarma tři hodiny konzultací měsíčně

Ceník Smlouva Premium

1x POS – 990,- Kč / měsíc
Každý další POS – 790,- Kč / měsíc
Servisní práce v pracovní době – 600,-Kč / hod
Servisní práce mimo pracovní dobu – bez příplatku
Servisní práce kritické závady – bez příplatku

Potřebu servisního zásahu/ konzultace přijímáme na výše uvedeném telefonním čísle nebo emailu.
Požadavky jsou řešeny v závislosi na garanční době dle typu servisní smlouvy.

O servisním zásahu sepíše technik Servisní protokol, ve kterém se uvádí o jaký typ servisního zásahu se jedná, účastníky servisního zásahu, popis problému a řešení.

Ceník servisních služeb společnosti LSI software s.r.o.

Bez Servisní smlouvy

Měsíční poplatek 0,-Kč/měsíčně
Servisní zásah vykonaný v pracovní době; 990,-Kč/hod
Servisní zásah vykonaný mimo pracovní dobu Příplatek 50% z ceny
Urgentní zásah v pracovní době Příplatek 50% z ceny
Urgentní zásah mimo pracovní dobu Příplatek 100% z ceny
Konzultace vykonaná v pracovní době 1 290,-Kč/hod
Konzultace vykonaná mimo pracovní dobu Příplatek 50% z ceny
Cestovní náklady 15,-Kč/km

Servisní balíček Regular

Měsíční poplatek viz. Ceník Smlouva Regular
Servisní zásah vykonaný v pracovní době nad rámec servisního balíčku 700,-Kč/hod
Servisní zásah vykonaný mimo pracovní dobu Příplatek 50% z ceny
Urgentní zásah v pracovní době Příplatek 50% z ceny
Urgentní zásah mimo pracovní dobu Příplatek 100% z ceny
Konzultace vykonaná v pracovní době 900,-Kč/hod
Konzultace vykonaná mimo pracovní dobu Příplatek 50% z ceny
Cestovní náklady 10,-Kč/km

Servisní balíček Premium

Měsíční poplatek viz. Ceník Smlouva Regular
Servisní zásah vykonaný v pracovní době nad rámec servisního balíčku 600,-Kč/hod
Servisní zásah vykonaný mimo pracovní dobu bez příplatku
Urgentní zásah v pracovní době bez příplatku
Urgentní zásah mimo pracovní dobu bez příplatku
Konzultace vykonaná v pracovní době 600,-Kč/hod
Konzultace vykonaná mimo pracovní dobu bez příplatku
Cestovní náklady 6,-Kč/km

Ceny jsou uvedeny bez DPH